Telekonsiltasyon, yon pratik konplemantè nan konsiltasyon fizik ou

Platfòm telemedsin ou an disponib kounye a an kreyòl, franse ak angle

Konpatib ak nenpòt òdinatè, Apple oswa Android smartphone

Ki sa DocOnline ofri?

DocOnline. Randevou sou entènèt
Randevou sou entènèt
Libere tan medikal ou avèk randevou sou entènèt
DocOnline. Relasyon doktè / pasyan
Relasyon doktè / pasyan
Relasyon doktè / pasyan plis dirèk ak efikas
DocOnline. Fasilite nan travay
Fasilite nan travay
Jwenn konfò chak jou nan travay ou pa diminye apèl nan telefòn
DocOnline. Devlopman
Devlopman
Devlope aktivite nan pratik ou selon bezwen ou gras ak pi bon vizibilite sou entènèt
DocOnline. Siveyans
Siveyans
Pi bon swivi pasyan
DocOnline. Ekonomi
Ekonomi
Ekonomize tan ak lajan pou ou menm ak pasyan ou yo
DocOnline. Sèvis medikal
Sèvis medikal
Amelyore nivo bon jan kalite ak aksè nan swen sante
DocOnline. Konsiltasyon ant doktè
Konsiltasyon ant doktè
Telemedsin fasilite tou konsiltasyon ant pratik jeneralis ak espesyalis.
DocOnline. Asistan
Asistan
Posibilite pou gen yon asistan pou jere randevou ou yo

Kontakte nou

Che kliyan,

Nou pral lanse yon nouvo aplikasyon DocOnline le 21-03-22. Apre sa nap suspann tout sipo ak aktyalizasyon pou ansyen aplikasyon an.

Kidonk, nou rekomande ou fe bagay sa yo:

  1. Retire aplikasyon aktyel la nan telefon ou.
    Ou pa bezwen fe sa si ou itilize yon aplikasyon entenet selman.
  2. Telechaje epi enstale nouvo aplikasyon “cortex telemedicine” nou a ke wap jwenn avek lyen sa’a:
  3. Chwazi “DocOnline” nan lis founise sante yo.
  4. Konekte w ak non itilizate epi mod pas ou yo. Yo toujou valab.
    Epitou,nou kenbe istwa konsiltasyon ou yo, dosye medikal ak preskripsyon ou yo. W ap jwenn yo nan nouvo app la.

An ka ta gen nenpot konfizyon, tanpri, ekri nou pa imel nan info@doconline-haiti.com.

Meye salitasyon
Ekip tecnik Doconline !